Scrierea / redactarea proiectului de finantare

 • Incadrarea corespunzatoare a proiectului, in functie de:
  • tipul activitatii
  • cheltuielile eligibile
  • criteriile de eligibilitate a solicitantului
 • Elaborarea Cererii de finantare, in care se stabilesc:
  • activitatile proiectului si bugetul acestuia
  • perioada de implementare a proiectului
  • resursele necesare implementarii
 • Completarea documentelor anexate Cererii de Finantare
  • Plan de afaceri
  • Studiu de fezabilitate
  • Memorii justificative
  • Studii tehnico-economice
  • Analize economico-financiare
 • Pregatirea dosarului de finantare pentru depunere - numerotat, opisat, legat corespunzator
 • Asistenta pe perioada verificarii proiectului pana la incheierea Contractului de finantare - Elaborarea de raspunsuri la eventualele solicitari de informatii suplimentare din partea Autoritatii de Management.
 • Consiliere pentru accesarea unui credit bancar pentru cofinantarea proiectului – la cerinta beneficiarului

Asistenta la implementarea proiectului de finantare

 • Elaborare documentatii pentru modificari tehnice si financiare in cadrul proiectului
 • Asistenta in procedura de achizitie
  • verificare si depunere Proiect tehnic
  • verificare oferte
 • Elaborare dosare de achizitii
  • intocmire Invitatie de participare la licitatie
  • Caiet de sarcini
  • Instructiuni pentru ofertanti
  • documentele licitatiei: proces verbal, raport selectie, declaratii, notificari
 • Realizare Rapoarte de progres semestriale
 • Intocmire dosare de plata
  • verificare documente de plata
  • intocmire Cerere de plata
  • declaratii esalonare
  • declaratii cheltuieli
 • Consiliere privind activitatile de promovare si publicitate impuse de finantator
 • Asistenta pe perioada de monitorizare a proiectului (intocmirea tuturor rapoartelor si documentelor solicitate de finantator)

Consiliere obtinere credite bancare pentru persoane juridice

Multitudinea de produse si oferte financiare existente pe piata face deseori ca alegerea celei mai bune solutii de finantare sa fie dificila. In acest scop Eurofond Consulting ofera solutii si expertiza in vederea accesarii:
Credite persoane juridice pe termen scurt (pentru finantarea activitatii curente a companiilor)

 • Linie de credit / credit pe termen scurt pentru finantarea activitatii curente
 • Credit pentru produsele destinate exportului - aprovizionare, productie, desfacere si incasare
 • Linie de scontare – bilete la ordin / facturi
 • Factoring

Credite persoane juridice pe termen mediu si lung

 • Credit de investitii – achizitionare masini, echipamente si utilaje, cladiri

Credite specifice proiectelor cu fonduri nerambursabile

 • Credit punte - aferent platilor nerambursabile ale proiectului de investitii
 • Credit investitii - destinat finantarii cheltuielilor pentru proiectele de investitii 
 • Credit pe termen scurt pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (de ex. TVA)