Fonduri 2014 - 2020


Agricultura

Sunt finanțate activitățile agricole și non-agricole în mediul rural. Aceste fonduri se adresează următoarelor categorii de beneficiari: SRL, PFA / persoane fizice (cu angajament de autorizare) – de preferabil tineri (până în 40 de ani) sau femei, autoritățile publice locale, organizațiile neguvernamentale, asociațiile dar și comunitățile locale.

Programul Național pentru Dezvoltarea Rurală este un program creat pentru sprijinirea – crearea, comercializarea și diversificarea produselor agricole: diversificarea economiei locale, crearea condițiilor de producție, crearea instrumentelor de comunicare, valorificarea mediului, a peisajelor și evenimentelor culturale.

Activitățile agricole sunt finanțate exclusiv prin acest program, reprezentând oportunități pentru investitorii din mediul rural.

Programe active

Denumire Descriere Doc
PNDR Masura M06 Sprijinul acordat prin masura 6 - Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor - se refera la: a) ajutor la infiintarea intreprinderii pentru: - tinerii fermieri - 50.000 eur - activitati neagricole in zone rurale - cuprins intre 50.000 eur si 70.000 eur - dezvoltarea fermelor mici - 15.000 eur b) investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole - max. 70.000 eur / beneficiar c) plati pentru fermierii eligibili in cadrul schemei pentru micii fermieri care-si transfera definitiv exploatatia altui fermier -
PNDR Masura M04 Investitii in active fizice
PNDR Masura M10 Agro-mediu si clima
PNDR Masura M11 Agricultura ecologica

 

Productie

Pentru companiile care activeaza in domeniul productiei industriale se pot obtine finantari nerambursabile in functie de dimensiunea lor – micro, IMM, companie mare – si de localizarea acesteia

Achizitia de echipamente in vederea modernizarii sau cresterii capacitatii de productie sunt investitii cheie pentru toate firmele producatoare. De asemenea, se pot face investitii in active intangibile cum ar fi brevete, licente, marci si know-how dar si aparatura de masura si control pentru dotarea laboratoarelor metrologice

Programe active

Denumire Descriere Doc
Fonduri Guvernamentale - Programul national multianual de microindustrializare Programul national multianual de microindustrializare 2015 prevede o Alocaţie Financiară Nerambursabilă de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar; Contribuţie proprie este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

 

Sanatate

Aceste fonduri sunt destinate firmelor care activeaza in domeniul sanatatii de tipul cabinetelor stomatologice, cabinete de medicina veterinara

Programe active

Denumire Descriere Doc

 

Comert, Servicii si Turism

Prin aceste fonduri se urmareste intarirea capacităţii operatorilor economici – microintreprinderi si IMM – pentru promovarea produselor şi serviciilor de piata, dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor şi prestatorilor de servicii de piata.

Programe active

Denumire Descriere Doc
Fonduri Guvernamentale - Dezvoltarea si modernizarea produselor si a serviciilor de piata Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata prevede o Alocatie Financiara Nerambursabila - maxim: 90% pentru microîntreprinderi, 80% pentru întreprinderi mici şi 70% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 72.000 lei pentru fiecare beneficiar.

 

IT

Aceste fonduri nerambursabile sunt destinate atât firmelor care activează în domeniul IT, dar și firmelor din diverse domenii de activitate, care doresc fie să achiziționeze software care să ajute managementul în luarea deciziilor în procesul de producție (ERP, CRM itetc.), fie să realizeze site-uri de e-commerce, e-learning.

Necesitatea introducerii tehnologiei informaționale în cadrul întreprinderilor a devenit un scop prioritar, deoarece permite accesarea rapidă, eficientă și cu acuratețe a unei cantități imense de informații.

Prin intermediul fondurilor structurale se pot realiza investiții in TIC atât pentru componente hardware cât și pentru software. Suplimentar, sunt finanțate și componentele software integrate (modularizate) de tip ERP sau CRM.

Programe active

Denumire Descriere Doc